Pravne Obavjesti

 • Pravne Obavjesti

  Web stranica EasyConnect objavljena je sa stane:

  Izdavač: RENAULT sas
  Société par action simplifiée,
  Registriran u RCS u Nanterre pod brojem 780 129 987
  Sa sjedištem 13-15 Quai le Gallo – 92513 Boulogne-Billancourt Cedex

  Direktor objave: Sébastien Larget